در این نظرسنجی که رویترز آن را یک بار در بهار سال ۲۰۱۵ و برای بار دوم در ماه ژوئیه (ماه گذشته میلادی) انجام داده است، بیش از ۳ هزار نفر شرکت کرده‌اند و نظر خود را درباره تهدید فوری و جدی، تهدید متوسط یا عدم اطمینان، تهدید کم و فقدان تهدید ارائه کرده‌اند. آن‌طور که نمودارهای نظرسنجی رویترز نشان می‌دهد از ۳ هزار و ۲۷۵ شرکت‌کننده در نظرسنجی بهار ۲۰۱۵، حدود ۳۰ درصد ایران را یک تهدید فوری برای آمریکا ارزیابی کرده بودند درحالی‌که در نمودار نظرسنجی جدید (از ۴۴۷۱ نفر) در ماه گذشته (میلادی) این میزان به ۲۲ درصد کاهش یافته است. اما تعداد افرادی که در سال ۲۰۱۵ ایران را تهدیدی متوسط تلقی می‌کردند از ۷/ ۱۷ درصد به ۷/ ۲۰ درصد افزایش پیدا کرده است. این نظرسنجی همچنین نشان می‌دهد تعداد کسانی که در سال ۲۰۱۵ ایران را هرگز تهدیدی برای آمریکا محسوب نمی‌کردند افزایش یافته و از ۴ درصد در سال ۲۰۱۵ به ۷ درصد در سال‌جاری(میلادی) رسیده است.