ازاین‌رو، چنانچه در هر یک از اماکن یک کشور عضو معاهده، ماده هسته‌ای نگهداری شود، باید به آژانس اظهار شود و آژانس نیز برای صحت اظهاریه‌ها، فعالیت‌های راستی‌آزمایی خویش را انجام خواهد داد. نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی افزود: از سوی دیگر، تمامی کشورهایی که به‌نوعی پروتکل الحاقی را پذیرفته و اجرا می‌کنند، باید تمامی فعالیت‌های تحقیق و توسعه مرتبط با چرخه سوخت هسته‌ای از جمله فعالیت‌های پژوهشی و تحقیقی را به آژانس اظهار کنند. او خاطرنشان کرد: طبیعتا و در این راستا، در برخی موارد از آنجا که اساتید دانشگاهی نتایج تحقیقات خود را در قالب مقالات در ژورنال‌های معتبر علمی جهانی، کنفرانس‌ها یا سمینارها منتشر می‌کنند، آژانس از این طریق نیز از کشور مربوطه درصورتی‌ که آن فعالیت باید اظهار می‌شد، پرسش‌هایی را مطرح یا درخواست دسترسی می‌کند. غریب‌آبادی تاکید کرد که دو دسته تعهدات کشورها تحت موافقت‌نامه جامع پادمان و پروتکل الحاقی برای تمامی کشورها یکسان بوده و این‌گونه نیست که برخی دسترسی‌ها صرفا از جمهوری اسلامی ایران انجام شود. نماینده دائم ایران نزد سازمان‌های بین‌المللی در وین، افزود که هیچ توافق پنهانی برای انجام برخی بازدیدها از دانشگاه‌ها یا اماکن دیگر وجود ندارد و هر آنچه انجام ‌شده، طبق تعهدات کشور است. غریب‌آبادی همچنین تاکید کرد که جمهوری اسلامی ایران در تاسی به خط قرمز ترسیمی از سوی مقام معظم رهبری، در بازدیدهای آژانس به هیچ وجه مجوز مصاحبه با دانشمندان و اساتید کشور (چه در سازمان انرژی اتمی و چه خارج از آن) را صادر نکرده و آژانس نیز تاکنون درخواستی در این زمینه نداشته است، زیرا از پاسخ ایران به خوبی آگاه است.