کاخ کرملین اعلام کرد: «رئیس‌جمهوری روسیه قرار است با مقامات ایران و آذربایجان درباره همکاری‌های سه‌جانبه در زمینه‌های مختلف گفت‌وگو کند و دیدارهای دوجانبه‌ای نیز با مقامات این کشورها داشته باشد.» وی قرار است درباره همکاری‌های سه‌جانبه در زمینه سیاسی، اقتصادی،‌ فرهنگی و بشردوستانه در دومین نشست سه‌جانبه ایران،‌ روسیه و آذربایجان رایزنی کند.