اکبر کمیجانی در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر در پاسخ به این سوال که قیمت نفت و سهم درآمدهای نفتی در بودجه سال ۹۷ کل کشور کاهش یافته و بسیاری نگران کاهش درآمدهای ارزی دولت و به تبع آن تعویق یکسان سازی نرخ ارز هستند، گفت: «این موضوع بسیار مهمی است و در راستای اصلاح قیمت‌ها و احیانا جلوگیری از برخی اختلال قیمتی که ارز دونرخی در نظام قیمتی ایجاد می‌کند، از موضوعات اولویت‌دار بانک مرکزی است.»قائم‌مقام بانک مرکزی افزود: «البته باید این ملاحظه را هم در نظر داشت که مجموعه شرایط اقتصاد کلان و اوضاع بین‌المللی ایران، باید در یک وضعیت اطمینان‌بخشی قرار داشته باشد تا وقتی که به سمت نرخ ارز واحد حرکت می‌کنیم، اطمینان از ماندگاری و پایداری آن وجود داشته باشد.»او تصریح کرد: «در غیر این  صورت اگر این حساسیت‌های موردنظر، به‌طور جدی لحاظ نشده و یکسان‌سازی نرخ ارز صورت گیرد، این تعادل به هم می‌خورد و مشکل‌ساز می‌شود.» کمیجانی ادامه داد: «بالاخره ملاحظاتی هست که ناگزیر هستیم در فرآیند یکسان‌سازی نرخ ارز به آن توجه کنیم.»