آرشیو روزنامه شماره ۳۱۳۳ دنیای اقتصاد

اخبار تاریخ اقتصاد - روزنامه شماره ۳۱۳۳

  • گفت‌وگو برای دایرکردن اداره تفتیش

    گروه تاریخ اقتصاد- بخش دوم (پایانی) از مذاکرات نمایندگان مجلس شورای ملی در روز شنبه، ۱۰ بهمن ۱۲۸۶ شمسی را می‌خوانید: (شرحى را که میرزا احمدخان در باب عمل تفتیش به وزارت امور خارجه نوشته بود، قرائت شد و این گفت‌وگو در ادامه همان است. ) وثوق‌الدوله: این شرحى که قرائت شد میرزا احمدخان به وزارت امور خارجه در باب ترتیب اداره تفتیش نوشته و نیز رقعه که در این باب به وزارت امور خارجه اظهار داشته در ذیل آن ورقه وزیر امور خارجه تصویب خود را نوشته تا اینها مقدمه قرائت نشود تصویب وزارت امور خارجه درست مرکوز اذهان نخواهد شد.
  • روزی که نخستین ناو زره‌دار جهان وارد نبرد شد

    هشتم فوریه سال ۱۸۶۲ و در جریان جنگ‌های داخلی آمریکا، نخستین ناو توپدار- زره دار جهان متعلق به کنفدراسیون آمریکا (ایالات جنوبی) اولین ماموریت جنگی خود را آغاز کرد و در دهانه خلیج‌«چساپیک»، در محلی که اینک بزرگ‌ترین پایگاه دریایی آمریکا قرار گرفته است- نورفک ویرجینیا- کشتی‌های جنگی فدراسیون آمریکا (ایالات شمالی) را گلوله باران کرد و به آتش کشید، بدون اینکه آسیب ببیند. ملوانان فدراسیون در این روز برای نخستین بار با ناوی رو‌به‌رو شده بودند که شبیه لاک پشت بود و گلوله توپ بر آن کارگر نمی افتاد. این کشتی که «مریماک» نام داشت و بعدا به «ویرجینیا» تغییر نام داد مدت‌ها یکه تاز میدان بود تا اینکه شمالی‌ها با کمک یک مهندس سوئدی زره‌داری مشابه آن را به نام «مانیتور» ساختند و این دو «زره‌‌دار» آن قدر یکدیگر را کوبیدند که هر دو آسیب دیدند و از میان رفتند.
  • ملی شدن بانک‌ها پس از انقلاب

    یکی از موضوعاتی که در ماجرای ملی شدن بانک‌ها سوال‌برانگیز شد این است که مهندس بازرگان در بیانیه منتشرشده در خرداد ۵۸ از «مدیریت» بانک‌های خصوصی از سوی دولت می‌گوید و «مالکیت» را متعلق به مردم می‌داند، درحالی که در عمل بانک‌های خصوصی پس از ملی شدن به مایملک دولت بدل شدند. معین‌فر که خود پیشنهاددهنده ملی شدن بانک‌ها در شورای اقتصاد بوده، می‌گوید: مولوی رئیس کل وقت بانک مرکزی و اردلان وزیر دارایی، «معتقد بودند دولت نباید مدیریت بانک‌ها را ملی کند، بلکه به صورت موقت می‌تواند مدیرانی انتخاب کند تا بانک‌ها را اداره کنند.

بیشتر