به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام سازمان اداری و استخدامی کلیه دستگاه‌های مشمول بر همه بخش‌های زیرمجموعه قوای مجریه، مقننه و قضائیه و نهادهای زیرنظر مقام معظم رهبری مکلف شده‌اند تا اطلاعات مربوط به حقوق و مزایای کارکنان خود را از ابتدای سال جاری در سامانه مذکور ثبت کنند.اجرای این تکلیف از سوی دستگاه‌های زیرمجموعه قوه مجریه آغاز شده و در این راستا بخش قابل توجهی از آنها اطلاعات مربوط به حقوق و مزایای کارکنان خود را در سامانه ثبت کرده یا در حال ثبت و تکمیل اطلاعات هستند.این در حالی است که متاسفانه هیچ‌یک از دستگاه‌های اجرایی خارج از قوه مجریه تاکنون اقدامی در این زمینه انجام نداده یا اگر اطلاعات خود را وارد کرده‌اند، این اطلاعات را در سامانه بارگذاری نکرده‌اند.پیش‌بینی می‌شود تا پایان تابستان تمام دستگاه‌های اجرایی زیر مجموعه دولت، اطلاعات خود را در این سامانه بارگذاری کنند و حتما دسترسی عموم مردم به اطلاعات حقوق و مزایای مقامات، مسوولان و مدیران در چارچوبی که قانون مشخص کرده است، فراهم خواهد شد و تمام دریافتی‌های مدیران از ابتدای سال ۱۳۹۷ به‌صورت شفاف در سامانه دستگاه‌های اجرایی قرار خواهد گرفت.