رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ارومیه گفت: توجه به تشکل‌ها و استفاده بهینه از ظرفیت‌ها و منابع در اختیار اتاق‌های مشترک، یک گام ضروری برای پیشرفت و توسعه سطح صادرات است که باید برنامه‌‌‌‌‌‌‌‌ریزی‌‌‌‌‌‌‌‌های لازم در استان برای آن انجام شود؛ چراکه آذربایجان‌غربی به‌عنوان دروازه اروپایی ایران نقشی مهم در توسعه کشور بازی می‌کند. قاسم کریمی در نشست با رئیس و اعضای اتاق مشترک بازرگانی ایران و انگلیس، افزود: ظرفیت‌های تولیدی و توانمندی‌های صنعتی، معدنی و کشاورزی آذربایجان‌غربی، این استان را در رده استان‌های درحال‌‌‌‌‌‌‌‌توسعه و تراز اول کشور قرار داده؛ اما متاسفانه این ظرفیت‌ها به‌‌‌‌‌‌‌‌خوبی برجسته نشده‌‌‌‌‌‌‌‌اند و باید برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی نیز با دقت بیشتری تشریح شود تا نتیجه این سرمایه‌های کشور در حوزه تولیدات و محصولات غیرنفتی در آینده رشد چشمگیر باشد. کریمی با تاکید بر اینکه در دوره دهم اتاق ارومیه، برنامه محوری در راس امور است، گفت: اتاق ارومیه با تدوین سیاست‌های راهبردی درخصوص استفاده مطلوب از ظرفیت‌های بالقوه استان با دقت این موضوع را پیگیری می‌کند؛ چراکه آذربایجان‌غربی در تقسیم‌بندی جغرافیای کشورمان در موقعیت ویژه‌ای بوده و باید از این ظرفیت برای توسعه اقتصادی و اجتماعی به‌‌‌‌‌‌‌‌خوبی بهره‌‌‌‌‌‌‌‌برداری کرد.رئیس اتاق ارومیه افزود: تعامل سازنده با دولت و نمایندگان مجلس توسط اعضای اتاق ارومیه و بهره‌مندی از کلیه امکانات و ظرفیت‌ها برای بالا بردن قدرت تعامل بخش‌خصوصی با مسوولان کشوری یکی از نقاط قوتی است که در رفع موانع تولید و اشتغال اعضای اتاق مفید فایده بوده‌است.