رئیس هیات‌مدیره اتحادیه مرغ تخم‌‌‌‌‌گذار تهران تصریح کرد: با توجه به میزان مازاد تولید داخلی، کشور امکان صادرات بین ۲۰۰ تا ۲۵۰‌هزار‌تن تخم‌‌‌‌‌مرغ را دارد.  نبی‌پور گفت: اکنون قیمت هر کیلوگرم تخم‌‌‌‌‌مرغ درب واحدهای تولیدی بین ۴۸ تا ۵۱‌هزار‌تومان به‌فروش می‌رسد، این در حالی است که قیمت تمام‌شده هر کیلوگرم از این محصول بر اساس قیمت تمام‌شده و افزایش نهاده‌‌‌‌‌های تولید حدود ۵۷‌هزار‌تومان است. او با بیان اینکه درخواست داریم قیمت مصوب تخم‌‌‌‌‌مرغ در سال‌جاری جهت برنامه‌‌‌‌‌ریزی تولید تعیین و ابلاغ شود، ادامه داد: قیمت مصوب هر کیلوگرم تخم‌‌‌‌‌مرغ در سال‌گذشته نیز درب واحدهای تولیدی ۴۷‌هزار و ۳۰۰‌تومان تعیین‌شده بود و تولیدکنندگان این محصول را زیر نرخ مصوب سال‌گذشته نیز فروخته‌‌‌‌‌اند. رئیس هیات‌مدیره اتحادیه مرغ تخم‌‌‌‌‌گذار تهران تاکید کرد: این در حالی است که بین ۳۰ تا ۴۰ از تولیدکنندگان صادرکننده تخم‌مرغ هستند و توانسته‌‌‌‌‌اند از محل صادرات زیان خود را جبران کنند، اما بسیاری از تولیدکنندگان تخم‌مرغ با مشکل مواجه هستند.