به گزارش روابط‌عمومی بانک‌مرکزی در اطلاعیه مربوطه آمده است: با توجه به اینکه تعدادی از صادرکنندگان به کشورهای عراق و افغانستان که معادل ریالی ارز متعلقه را براساس اسناد و مدارک مثبته طی دوره زمانی ۲۲ فروردین ۹۷ لغایت ۱۶ مرداد ۹۷ دریافت کرده‌اند و به‌‌رغم مهلت اعطایی اعلامی طی تاریخ ۶ تیر ۹۸ کماکان موفق به ثبت اطلاعات اظهارنامه‌های صادراتی دوره ذکر شده در سامانه جامع تجارت- درگاه ثبت اطلاعات اظهارنامه‌های صادراتی افغانستان و عراق نشده‌اند، از تاریخ ۱۰ شهریور سال‌جاری لغایت ۲۵ شهریور ۹۸ مهلت خواهند داشت ضمن مراجعه به «سامانه جامع تجارت» نسبت به ثبت شماره کوتاژ اظهارنامه‌های صادراتی ذکر شده خود اقدام کنند. همچنین صادرکنندگان تصویب‌نامه ذکر شده که از طریق بازارچه‌های مرزی در مقطع مورد نظر (۲۲ فروردین ۹۷ لغایت ۱۶ مرداد ۹۷)نسبت به صادرات اقدام کرده‌اند نیز با مراجعه به «سامانه جامع تجارت- درگاه ثبت اطلاعات اظهارنامه‌های صادراتی افغانستان و عراق» از تاریخ ۱۰ شهریور ۹۸ لغایت ۲۵ شهریور ۹۸ مهلت خواهند داشت نسبت به ثبت اطلاعات اظهارنامه‌های صادراتی از محل تمامی بازارچه‌های مرزی خود در تاریخ مورد نظر اقدام کنند. علاوه بر این، پروانه‌های (کوتاژهای) صادراتی مربوط به دوره یاد شده که قبلا توسط صادرکنندگان برای واردات خود و غیر، فروش در «سامانه‌ نیما» و «سامانه نظارت ارز (سنا)» مورد استفاده قرار گرفته و در ایفای تعهدات صادراتی صادرکنندگان محاسبه شده‌اند، مورد پذیرش نخواهد بود.

این مطلب برایم مفید است
0 نفر این پست را پسندیده اند