اما آمارهای صادرات اقلام به تفکیک میعانات گازی، پتروشیمی و سایر کالاها حاکی از آن است که در دو گروه کالایی اول که کالاهای با پایه‌های نفت و گاز هستند (میعانات گازی و پتروشیمی)، هم به لحاظ ارزشی و هم به لحاظ وزنی، نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته افت صدور کالا را تجربه کرده‌ایم. این درحالی است که وزن و ارزش صادرات در سایر کالاها که شامل کالاهای صنعتی، معدنی، کشاورزی، صنایع دستی و فرش است، با رشد قابل‌توجهی روبه‌رو بوده است. بررسی فهرست ۱۵ قلم عمده صادر شده بدون نفت خام از کشور، طی فروردین سال ۹۷ که از سوی معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران منتشر شده، نشان می‌دهد سهم این کالاها از کل صادرات به لحاظ وزنی ۳۹درصد و به لحاظ ارزشی نیز ۵۲ درصد است. بالاترین سهم مربوط به میعانات گازی است؛ به‌طوری‌که سهم وزنی آن در صادرات ۱۱درصد و سهم ارزشی آن ۱۴درصد است. مطابق آمار میزان صادرات میعانات گازی در اولین ماه سال ۹۷ حدود ۸۶۰هزار تن به ارزش بیش از ۴۴۷میلیون دلار بوده است. صادرات این کالا به لحاظ ارزشی افت بیش از ۹ درصدی و به لحاظ وزنی نیز افت ۵/ ۳۱ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته داشته است.

پروپان مایع شده در ظروف یک هزار سانتی‌مترمکعب و بیشتر دومین قلم صادراتی کشور است که سهم ۴درصد در وزن و سهم ۵ درصدی در ارزش کل صادرات کشور را دارد. میزان صادرات در این بخش به لحاظ وزنی ۳۰۹هزار تن به ارزش بیش از ۱۶۳میلیون دلار ثبت شده است. صادرات این کالا در فروردین امسال به لحاظ وزنی حدود ۲۰درصد و به لحاظ ارزشی نیز حدود ۶۰درصد رشد داشته است. پلی‌اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) کمتر از ۹۴درصد سومین قلم صادراتی است. مطابق آمار سهم این کالا به لحاظ وزنی یک درصد و به لحاظ ارزشی ۴درصد از کل صادرات کشور است. میزان صادرات این کالا نیز به لحاظ وزنی حدود ۱۱۵هزار تن و به لحاظ ارزشی نیز بیش از ۱۳۶میلیون دلار ثبت شده است. اتیلن گلیکول چهارمین کالای صادراتی است که سهم یک درصدی به لحاظ وزنی و سهم ۳درصدی به لحاظ ارزشی از کل صادرات کشور را در اختیار دارد. میزان صادرات این کالا بیش از ۱۱۲هزار تن به ارزش ۱۰۵میلیون دلار ثبت شده است.

بوتان مایع شده در ظروف یک هزار سانتی مترمکعب و بیشتر پنجمین قلم صادراتی است که سهم‌اش به لحاظ وزنی ۲درصد و به لحاظ ارزشی ۳درصد از کل صادرات کشور است. میزان صادرات این کالا ۱۸۰هزار تن به ارزش بیش از ۹۳ میلیون دلار است که نسبت به مدت مشابه در سال گذشته حدود ۴۲درصد به لحاظ وزنی و بیش از ۴۹درصد به لحاظ ارزشی رشد داشته است. سایر روغن‌های سبک و فرآورده‌ها به‌جز بنزین ششمین قلم صادراتی کشور است. میزان صادرات در این کالا ۱۹۲هزار تن به ارزش بیش از ۹۱میلیون دلار ثبت شده است. سهم وزنی این کالا از کل صادرات ۲درصد و سهم ارزشی‌اش از کل صادرات نیز ۳درصد است. متانول هفتمین قلم صادراتی است که ارزش صادرات آن بیش از ۸۴میلیون دلار ثبت شده است. میزان صادرات در این بخش به لحاظ وزنی نیز بیش از ۲۴۳هزار تن ثبت شده است. آمارها نشان می‌دهد میزان صادرات در این بخش به لحاظ وزنی افت بیش از ۳۴درصدی و به لحاظ ارزشی نیز افت حدود ۳۶درصدی داشته است. سهم وزنی و ارزشی این کالا از کل صادرات کشور ۳ درصد است. پلی‌اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) ۹۴درصد و بیشتر هشتمین قلم صادراتی است که نسبت به سال گذشته هم به لحاظ ارزشی و هم وزنی ۱۰۰درصد رشد داشته است. میزان صادرات این کالا بیش از ۶۳هزار تن به ارزش ۷۶میلیون دلار است. اوره حتی به‌صورت محلول در آب نهمین قلم صادراتی است که سهم ۴درصدی به لحاظ وزنی از کل صادرات و سهم ۲درصدی به لحاظ ارزشی از کل صادرات کشور را در اختیار دارد. میزان صادرات در این بخش حدود ۳۲۰هزار تن به ارزش حدود ۷۲میلیون دلار ثبت شده است. پلی‌اتیلن گرید بادی با وزن مخصوص (چگالی) ۹۴درصد یا بیشتر دهمین قلم صادراتی است که به لحاظ وزنی و ارزشی نسبت به مدت مشابه در سال گذشته ۱۰۰درصد رشد داشته است. میزان صادرات در این بخش ۵۶هزار تن به ارزش بیش از ۶۷میلیون دلار ثبت شده است.

سهم این کالا به لحاظ وزنی یک درصد کل صادرات کشور است. به لحاظ ارزشی نیز این کالا سهم ۲ درصدی از کل صادرات کشور را در اختیار دارد. پلی‌اتیلن گرید تزریقی با وزن مخصوص (چگالی) ۹۴درصد یا بیشتر یازدهمین قلم صادراتی در اولین ماه سال است. میزان صادرات این کالا بیش از ۵۳هزار تن به ارزش ۶۲میلیون دلار است که نسبت به مدت مشابه در سال گذشته بیش از ۱۰۰درصد رشد داشته است. سایر فرآورده‌های غیرمذکور دارای ۷۰درصد وزنی یا بیشتر نفت یا روغن‌های معدنی قیری، دوازدهمین قلم صادرات کشور است که به لحاظ وزنی بیش از ۱۱۵هزار تن به ارزش بیش از ۵۶میلیون دلار از این کالا صادر شده است. سهم این کالا از کل صادرات کشور به لحاظ وزنی یک درصد و به لحاظ ارزشی ۲ درصد است. قیر نفت سیزدهمین قلم صادراتی کشور است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته به لحاظ وزنی افت بیش از ۲درصد و به لحاظ ارزشی نیز رشد بیش از ۲درصد را ثبت کرده است. محصولات نیمه تمام از آهن یا فولاد غیرممزوج یا سطح مقطع مربع یا مستطیل که اندازه پهنای آن کمتر از دو برابر ضخامت آن باشد یا با ضخامت بیش از ۲۰۰میلی‌متر باشد، چهاردهمین قلم صادراتی کشور در اولین ماه سال‌جاری است. صادرات این کالا بیش از ۱۲۱هزار تن به ارزش حدود ۵۴میلیون دلار است. شمش از آهن و فولاد غیرممزوج نیز پانزدهمین قلم صادراتی کشور است؛ میزان صادرات این کالا بیش از ۱۲۴هزار تن به ارزش بیش از ۵۳میلیون دلار ثبت شده که نسبت به مدت مشابه در سال گذشته بیش از ۱۰۰درصد رشد داشته است.