تداوم روند کاهش تولید ناخالص داخلی عربستان

بر اساس این داده‌ها، در سه ماهه اول ۲۰۲۴ هم فعالیت‌‌‌های غیرنفتی و هم فعالیت‌‌‌های دولتی عربستان سعودی به ترتیب ۳.۴ و ۲ درصد رشد داشته‌‌‌اند.در همین حال تولید واقعی داخلی عربستان سعودی در فصل اول سال ۲۰۲۴ در مقایسه با سه ماهه چهارم سال ۲۰۲۳، معادل ۱.۴ درصد افزایش داشته است. بر اساس گزارش رویترز، با این حال فعالیت‌‌‌های غیرنفتی در عربستان همچنان به رشد خود ادامه می‌دهد و ۵۰ درصد از حجم تولید ناخالص داخلی عربستان را با قیمت‌‌‌های کنونی همراهی می‌‌‌کند و همگام با اهداف چشم‌‌‌انداز ۲۰۳۰ این کشور است.در ماه مارس گذشته (اسفند)، داده‌های دولتی عربستان سعودی نشان داد که تولید ناخالص داخلی واقعی این کشور در سال ۲۰۲۳ با کاهش ۹ درصدی فعالیت نفتی، کاهش ۰.۸ درصدی داشته در حالی که فعالیت غیرنفتی ۴.۴ درصد رشد داشته است. اداره کل آمار عربستان سعودی افزود: تولید ناخالص داخلی واقعی در سه ماهه چهارم سال ۲۰۲۳ معادل۴.۳ درصد کاهش یافته است و فعالیت نفتی پس از کاهش عمده تولید خام، ۱۶.۲ درصد نسبت به سال گذشته کاهش یافته است.

در همین راستا شاخص مقادیر تولید صنعتی در عربستان سعودی نیز در آوریل گذشته ۶.۱ درصد به صورت سالانه کاهش یافت.به گفته اداره کل آمار عربستان، کاهش شاخص تولید صنعتی این کشور در نتیجه تاثیر مستقیم کاهش ۱۴.۱ درصدی فعالیت‌‌‌های معدنی سالانه در آوریل (فروردین ماه )بوده است.به گفته کارشناسان، شاخص تولید صنعتی از شاخص‌‌‌های اقتصادی است که خروجی تولید واقعی از تولید صنعتی (معدن، ساخت و آب‌‌‌وبرق) را محاسبه می‌‌‌کند. این شاخص از مهم‌ترین نماگرهای کوتاه‌مدت اقتصادی است که تغییر در مقدار کالاها و خدمات تولید شده توسط بخش‌های اقتصادی مورد نظر را نشان می‌دهد.کاهش زیرشاخص فعالیت‌‌‌های معدنی عربستان سعودی در نتیجه کاهش تولید نفت عربستان سعودی به ۸.۹ میلیون بشکه در روز در ماه آوریل گذشته رخ داد.