بیش از یک‌چهارم مردم سوریه در فقر شدید زندگی می‌کنند

البته ممکن است به‌دلیل اثرات مخرب زلزله فوریه۲۰۲۳ که حدود ۶۰۰۰نفر را در سراسر سوریه کشته است، شدت آن افزایش یافته باشد. برآورد‌های قبلی سازمان ملل گزارش داد که ۲میلیون سوری پس از یک دهه جنگ در فقر شدید زندگی می‌کنند؛ درحالی‌که اکثریت مردم سوریه زیر خط فقر زندگی می‌کنند. بانک جهانی دلایل خارجی متعددی را ذکر کرده که به «کاهش رفاه خانواده‌های سوری» اخیر کمک کرده که می‌توان به بحران مالی که از سال۲۰۱۹ لبنان همسایه را درگیر کرده است، پیامد‌های همه گیری کووید-۱۹ و جنگ روسیه و اوکراین اشاره کرد. این بانک هشدار داد که «تداوم کمبود بودجه و محدود کمک‌های بشردوستانه» به کشور منجر به «کاهش بیشتر توانایی خانواده‌ها برای تامین نیاز‌های اولیه خود در میان افزایش قیمت‌ها، کاهش خدمات اولیه و افزایش نرخ بیکاری شده است.»