تهدیدی برای اقتصاد ترکیه

 اردوغان با اشاره به کاهش شدید نرخ زادوولد که در سال ۲۰۲۲به ۱.۵۱ در مقایسه با ۲.۳۸ در سال ۲۰۰۱ رسیده است، بر جدی بودن این وضعیت تاکید کرد و گفت: صادقانه بگویم که این یک تهدید وجودی و یک فاجعه برای ترکیه است. به گزارش بلومبرگ، روند نزولی جمعیت چالش بزرگی برای استراتژی رشد اقتصادی بلندمدت اردوغان ایجاد می‌کند که به‌شدت به نیروی کار قوی و جوان متکی است. ترکیه اقدامات قانونی متعددی با هدف معکوس کردن این روند انجام داده است که می‌توان به مشوق‌هایی برای ازدواج زودهنگام و فرزندآوری، مانند وام‌های کم‌بهره برای زوج‌های جوان که به‌تازگی ازدواج کرده‌اند و معافیت‌های مالیاتی برای مادرانی که پس از به دنیا آوردن ۳ فرزند بازنشسته می‌شوند، اشاره کرد. با‌این‌‌حال، به گفته این آژانس، افزایش مطلوب در نرخ زادوولد حاصل نشده است. این ابتکارات بحث‌هایی را در مورد تاثیر آنها بر مشارکت زنان در نیروی کار برانگیخته است.