۱-در خصوص ثبت موجودی مقررشد صرفا سه گروه به این شرح اقدام کنند:  تولیدکننده طلا از معدن و تولیدکننده شمش طلا نسبت به ثبت موجودی در سامانه جامع تجارت اقدام  و واردکننده و صادرکننده کالا‌‌‌های مشمول نسبت به ثبت موجودی در سامانه جامع تجارت اقدام ‌‌‌کنند.

۲-مقررشد در خصوص خرید، فروش و حمل کالا‌‌‌های مشمول، همه فعالان اقتصادی این حوزه فعالیت به صورت تجاری در این حوزه نسبت به ثبت اطلاعات خرید، فروش و حمل در سامانه جامع تجارت اقدام کنند.

۳-بند ۱ فوق تا ۶ماه به صورت موقت اجرا می‌شود، پس از ۶ماه چنانچه حداقل ۵۱درصد اشخاص مشمول بند ۲ فوق براساس اطلاعات سامانه جامع تجارت و اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت تکلیف ثبت خرید و فروش و حمل در سامانه جامع تجارت را انجام دهند، قطعی می‌شود. در غیر این‌صورت همه فعالان اقتصادی این حوزه فعالیت به صورت تجاری، ملزم به ثبت اطلاعات موجودی در سامانه جامع تجارت خواهند بود و محدود به سه گروه مذکور نخواهد شد.

۴-در صورت ثبت اطلاعات مورد نظر در سامانه جامع تجارت، نیازی به ثبت اطلاعات مجدد در سامانه مؤدیان نیست. این روند به صورت بالعکس جاری نیست.