مدیرعامل جدید صندوق بین‌‌‌المللی پول انتخاب می‌‌‌شود