فرآیند اجرای تبصره ۱۸ در مردادماه سال ۱۴۰۰ آغاز شد و استان‌ها برنامه‌های خود را ارائه کردند. او افزود: منابع مربوط در سال ۱۴۰۰ در مقاطع مختلف توسط سازمان برنامه و قراردادها تا پایان سال انجام شد. پرداخت‌ها نیز از فروردین ۱۴۰۱ شروع شد. روحانی در خصوص عملکرد پرداخت تسهیلات در سال ۱۴۰۱ گفت: حدود ۵۰هزار فقره تسهیلات به ارزش ۴۳هزار و ۸۶۲میلیارد تومان پرداخت شد. میزان اشتغال متعهدشده حدود ۱۴۲هزار نفر بوده است. سرانه ایجاد اشتغال نیز حدود ۳۰۰میلیون تومان بوده است. هدف تسهیلات تبصره ۱۸ صرفا اشتغال نیست. از جمله اهداف دیگر فعال‌سازی ظرفیت‌های خالی در بخش‌های مختلف است. با توجه به عقب‌ماندگی در دهه نود نیاز به سرمایه‌گذاری وجود دارد. سهم اشخاص حقوقی و حقیقی ۵۰درصد بوده است که به دنبال توسعه ارائه تسهیلات به بخش حقوقی هستیم. برخی استان‌ها منابع بیشتری دریافت کردند چراکه براساس دستورالعمل استان‌هایی که سرعت عمل بالاتری داشتند به سبب محدودیت زمانی در ارائه منابع منابع بیشتری دریافت کردند. او ادامه داد: شروع پرداخت سال ۱۴۰۱ از شهریور سال ۱۴۰۲ آغاز شد. علت این تاخیر تامین منابع و بخشی از آن از طریق اوراق بود. از محل بودجه سال ۱۴۰۲ نیز در مرحله عقد قرارداد هستیم./تسنیم