رشد اقتصادی 7.5درصدی نیمه اول امسال

 رئیس سازمان برنامه و بودجه همچنین گفت: نرخ رشد اقتصادی در ۶ماه اول امسال ۷.۵درصد بوده است. کلان‌داده‌های اقتصادی نماینگر تحقق رشد تولید و حرکت به سمت مهار تورم است. رشد اقتصادی از محل افزایش پس‌انداز ملی و سرمایه‌گذاری انجام می‌شود که لازمه تقویت پس‌انداز و سرمایه‌گذاری مهار تورم، سیاست ثبات اقتصادی و حفظ ارزش پول ملی است که سیاست دولت در زمینه کنترل نقدینگی و رشد پایه پولی در بانک مرکزی در جهت جلوگیری از اضافه‌برداشت بانک‌ها و خلق پول بی‌ضابطه بانک‌های خصوصی است که مهار تورم را به دنبال دارد و سیاست مالی دولت هم در زمینه کاهش اتکا به درآمد نفتی و افزایش سهم درآمد مالیاتی از هزینه جاری دولت است که این دو سیاست پولی و مالی به موازات یکدیگر در نهایت به رشد تولید و مهار تورم کمک می‌کند؛ البته ثبات در بازار ارز هم در مهار تورم بی‌تاثیر نبوده است و باعث می‌شود که مهار تورم به هدف برسد./فارس