او ادامه داد: پیش‌تر صف‌های طولانی جلوی صرافی‌ها ایجاد می‌شد و مردم از شهر‌ها مختلف می‌آمدند تا با اجاره کارت ملی خود به دلال ارز بگیرند. این افراد نیاز‌های واقعی نداشتند و درواقع مصرف‌کننده ارز نبودند، بلکه فقط کارت ملی خود را اجاره می‌دادند. معاون اسبق ارزی بانک مرکزی تصریح کرد: در این شرایط کشور هم نمی‌توانست به اندازه تمام نیاز‌های غیرواقعی پاسخگو باشد؛ چون مصرف‌کننده واقعی ارز نبودند. حالا این روش و سیاست جدید هم باید آزمایش شود که تاحدودی کار را برای دلالان سخت کرده است. سیدعلی با بیان اینکه تصمیم جدید بانک مرکزی داستان کارت ملی اجاره‌ای را از بین می‌رود و قدم مثبتی است، افزود: این اقدام، عملکرد واسطه‌ها و دلالان را مدیریت می‌کند و این بخش از تقاضا‌های غیرواقعی را نیز تقلیل می‌دهد که باید منتظر نتیجه آن بمانیم. او گفت: در گذشته تجربه خوبی از حساب‌های ارزی وجود نداشت و باید تصمیماتی اتخاذ کرد تا مردم ضرر نکنند. البته نکته مثبت اینجاست که نسبت به تجربه گذشته به لحاظ اینکه فراخوان سرمایه‌گذاری محسوب نمی‌شود و میزان تخصیص ارز هم به ۲هزار یورو تقلیل پیدا کرده، اقدام مثبتی است و شرایط را بهتر از گذشته کرده است. سیدعلی اظهار کرد: باید سهمیه سرفصل‌های مشخص را مثل ارز مسافرتی را کمی بالاتر برد و تخصیص ارز با کارت ملی را به‌طور کلی حذف کرد. این تصمیم جدید بانک مرکزی تقاضا‌های غیرواقعی و دلالان و واسطه‌ها را تقلیل خواهد داد و مثبت است؛ اما باید به مصرف‌کننده واقعی براساس نیاز‌های او ارز تخصیص داده شود.