بر این اساس و طبق بند(ب) ماده(۴)، دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده(۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی و شرکت‌ها و موسسات تابعه و وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی، نهادهای انقلاب اسلامی و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، مجازند در تضامین اعتباری و تضامین مربوط به فرآیند ارجاع کار، خرید انواع کالا و ماشین‌آلات، معاملات پیمانکاری، انجام تعهدات، پیش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌پرداخت و حسن انجام‌کار، ضمانت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نامه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های صادرشده توسط صندوق نوآوری و شکوفایی و صندوق‌های غیردولتی پژوهش و فناوری موضوع ماده (۴۴) قانون رفع موانع تولید رقابت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب۱‌/ ۲‌/ ۱۳۹۴را بپذیرند. همچنین متن زیر به انتهای بند (ب) ماده (۱۶) قانون رفع موانع تولید رقابت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور اضافه می‌شود: سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری مشترک بانک‌ها و موسسات اعتباری با صندوق نوآوری و شکوفایی در طرح‌های مصوب شورای راهبری فناوری‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها و تولیدات دانش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بنیان از شمول این بند مستثنی شده و به‌عنوان فعالیت بانکی تلقی می‌شود. بانک‌ها و صندوق نوآوری مکلف هستند حداکثر پس از هفت سال ‌از تاریخ آغاز سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری، نسبت به اتمام سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری و خروج اقدام کنند.