او گفت: «در حالی که محدودیت‌‌های حرکتی کوتاه‌‌مدت بود، سایر موارد مخالف ناشی از کمبود عرضه جهانی و هزینه‌های بالای دیگر نیز مانع از سرعت توسعه شد.» پیش‌‌بینی‌‌های منتشر ‌‌شده، به‌‌طور گسترده‌‌ای از ۸/ ۲ تا ۵/ ۵ درصد متغیر بود. اقتصاددانان خاطرنشان کردند که بخشی از ضعف در نسخه آینده رشد اقتصادی به دلیل پایه یک سال پیش است. دولت به‌‌طور رسمی آمار تولید ناخالص داخلی سه ماهه را منتشر نمی‌‌کند. اکونومیک گزارش کرد، ژانویه تا مارس، سه ماهه پایانی سال مالی ۲۰۲۱-۲۰۲۲ بود. رشد اقتصادی این کشور در سه فصل اول سال مالی به ترتیب ۳/ ۲۰، ۵/ ۸ و ۴/ ۵ درصد بوده که قابل بازنگری است. نظرسنجی جداگانه رویترز در ماه گذشته میانگین رشد سال ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۲ را ۷/ ۸ درصد تخمین زد که کمتر از دومین تخمین رسمی قبلی ۹/ ۸ درصدی بود که در ۲۸ فوریه منتشر شد. بانک مرکزی هند که مدت‌ها در دستور تورم خود بر رشد متمرکز شده بود، اخیرا تغییر مسیر داده و در نشست برنامه‌‌ریزی نشده ماه مه، نرخ بهره ریپوی خود را به پایین‌‌ترین حد خود رسانده است و به دنبال آن افزایش‌‌های بیشتری برای کنترل فشار قیمت‌‌ها ‌خواهد داشت. بیشتر اقتصاددانان هشدار داده‌اند که تورم چسبنده و نرخ‌‌های بهره بالا می‌تواند هزینه‌های مصرف‌‌کننده را کاهش دهد که در نهایت اقتصاد هند را که عمدتا مبتنی بر مصرف است، تضعیف خواهد کرد.