تولید بنزین‌‌‌ در پالایشگاه نفت تهران

ایران‌‌‌زاد تصریح کرد: الگوی این طرح را با برخی تغییرات جزئی در الگوی طرح ارتقای کیفی پالایشگاه نفت اصفهان نهایی و مجوز هیات‌‌‌مدیره را نیز اخذ کردیم، مناقصه ئی‌‌‌پی‌‌‌سی این پروژه برگزار شده است و در مرحله نخست، ۱۸ پیمانکار شناسایی و امتیازبندی شدند و تاییدیه فنی ۶ پیمانکار نهایی در کمیسیون معاملات فنی بررسی شد. وی بیان کرد: مجوزی نیز برای ترک تشریفات برای انجام پروژه به‌‌‌صورت کنسرسیوم با دو شرکت معتبر اخذ کردیم که هفته آینده در نشست هیات‌‌‌مدیره نهایی می‌شود و طی حداکثر یک ماه آینده پیمانکار انتخاب خواهد شد. مدیرعامل پالایشگاه نفت تهران تاکید کرد: در پروژه بنزین‌‌‌سازی (ccr)  با تحول هیات‌‌‌مدیره، مشکلات پروژه کاملا شناسایی شد و این پروژه با پیشرفت ۹درصدی از فروردین امسال تاکنون، بیش از ۷۷درصد پیشرفت فیزیکی داشته است. ایران‌‌‌زاد با اشاره به اینکه  در پایان سال ۱۴۰۳ یکی از واحدهای این طرح عملیاتی می‌شود، گفت: یکی از سه‌ واحد بنزین‌‌‌سازی را پیش از پایان امسال آماده راه‌‌‌اندازی خواهیم کرد و کار واحد بنزین‌‌‌سازی حداکثر تا پایان تیر ۱۴۰۴ به‌‌‌صورت کامل تکمیل می‌شود. وی همچنین از دریافت همه مجوزهای مربوط به اجرای طرح ارتقای کیفی نفت کوره خبر داد و یادآور شد: با دستگاه‌‌‌های نظارتی منطقه نیز همکاری خوبی داریم و امیدواریم طی هفته‌‌‌های آینده تسطیح این پروژه آغاز شود؛ همچنین انتظار داریم کارگاه ساخت این پروژه را تا دو ماه آینده فعال کنیم و عملیات اجرایی آن آغاز شود.