پیش‌بینی افزایش مصرف گاز

هرمز قلاوند، مدیر نظارت بر تولید نفت و گاز شرکت ملی نفت ایران، هم گفت: هم ‌‌‌‌‌اکنون روزانه یک‌میلیارد و ۷۰‌میلیون مترمکعب گاز غنی در بخش بالادست صنعت نفت برداشت می‌شود. وی افزود سهم میدان پارس‌جنوبی از این مقدار تولید، بیش از ۷۰۰‌میلیون مترمکعب است. قلاوند با اشاره به افزایش تولید ۸‌میلیون مترمکعبی از میدان گازی کنگان افزود: برداشت روزانه گاز غنی در شرکت نفت مناطق مرکزی ایران هم‌اکنون به ۲۳۲‌میلیون مترمکعب و تولید گاز غنی در شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب به ۶۵‌میلیون مترمکعب رسیده‌است. وی تولید گاز از مخازن ذخیره‌سازی شوریجه دی و سراجه را به‌‌‌‌‌ترتیب بیش از ۱۶ و ۸‌میلیون مترمکعب اعلام و اظهار کرد: امسال نسبت به پارسال بیش از یک‌میلیارد مترمکعب گاز بیشتر در این مخازن ذخیره شده‌است.