راه‌اندازی تماس تصویری بدون اینترنت در اپراتورهای اصلی