با توجه به پیامدهای این موضوع؛ پژوهشگران با انجام یک مطالعه میزان شیوع اعتیاد به شبکه‌های اجتماعی را در بین دانشجویان ایرانی برآورد کرده و عوامل مرتبط با آن را مورد بررسی قرار دادند. این مطالعه به صورت مقطعی در سال‌۱۳۹۹ روی هزار دانشجوی دانشگاه علوم‌پزشکی شهید‌بهشتی انجام شد. برای گردآوری اطلاعات موردنیاز از پرسش‌‌نامه استاندارد «اعتیاد به شبکه‌های اجتماعی» استفاده شد و پژوهشگران این پرسش‌‌نامه را به صورت آنلاین بین دانشجویان توزیع کردند. داده‌های به‌دست‌آمده با استفاده از روش‌های آماری مورد بررسی قرار گرفت. بررسی‌‌های این مطالعه نشان داد که به‌طور کلی ۴۶۲ نفر (۴۴درصد) به شبکه‌های اجتماعی اعتیاد داشتند که از این تعداد ۴۴۹ نفر (حدود ۹۰ درصد) اعتیاد خفیف و ۱۳ نفر (نزدیک به ۱۰درصد) اعتیاد شدید داشتند. این نتایج حاکی از آن بود که سن، نوع رشته‌های مرتبط با درمان و استفاده از داروی اعصاب، با اعتیاد به شبکه‌های اجتماعی ارتباط معنی‌‌داری داشتند. بین اعتیاد به شبکه‌های اجتماعی و سایر متغیرها رابطه معنی‌‌داری مشاهده نشد. تحلیل نتایج نشان داد که در دانشجویان دختر، اضطراب عامل محافظتی در اعتیاد به شبکه‌های اجتماعی است، در حالی‌که نارسایی هیجانی؛ که مشخصه اصلی آن ناتوانی در تشخیص و تحویل احساسات خود به دیگران است، از عوامل خطر اعتیاد به شبکه‌های اجتماعی است. همچنین دیده شد که در دانشجویان پسر نارسایی هیجانی و داشتن تیپ شخصیتیA، داشتن خصوصیاتی مانند تندمزاجی، عصبی‌بودن افراطی در شیوه زندگی، اضطراب، ناشکیبایی و رقابت‌‌جویی، از عوامل خطر اعتیاد به شبکه‌های اجتماعی است. البته در بررسی‌‌های بیشتر، ارتباطی بین جنسیت و اعتیاد به شبکه‌های اجتماعی یافت نشد. ‌پژوهشگران این مطالعه می‌گویند: با توجه به شیوع قابل‌‌توجه اعتیاد به شبکه‌های اجتماعی در دانشجویان و آگاهی از آسیبی که این اعتیاد می‌تواند به زندگی شخصی و اجتماعی، فعالیت‌های علمی و شغل آینده آنها وارد کند، اجرای استراتژی‌‌ها و برنامه‌های آموزشی برای دانشجویان، والدین و مسوولان دانشگاهی برای شناسایی شخصیت دانشجویان و کاهش سطح اضطراب و نارسایی هیجانی آنها و ارتقای دانش جهت استفاده صحیح از شبکه‌های اجتماعی و جلوگیری از این آسیب‌‌ها ضروری است. نتایج این پروژه تحقیقاتی با عنوان «بررسی شیوع اعتیاد به شبکه‌های اجتماعی و ارتباط آن با اضطراب، نارسایی هیجانی و تیپ‌‌های مختلف شخصیتی در دانشجویان دانشگاه علوم‌پزشکی شهید بهشتی در سال‌۱۳۹۹» در پایگاه نتایج پژوهش‌های سلامت کشور منتشر شده و سهیلا خداکریم اردکانی، حوریه رحیمی‌نیا و حمید سوری؛ پژوهشگران دانشگاه علوم‌پزشکی شهیدبهشتی، در انجام این طرح تحقیقاتی مشارکت داشتند.

 

این مطلب برایم مفید است
2 نفر این پست را پسندیده اند