سرویس‌های ارتباطاتی بیش از ۴/ ۱ تریلیون دلار هزینه را به خود اختصاص خواهد داد و بیشترین درصد رشد آی‌تی در بخش نرم‌افزار انترپرایز با ۵/ ۹ درصد خواهد بود که به رقم ۳۸۹ میلیارد دلار می‌رسد. نرم افزار همچون یک سرویس در بخش مالی، منابع انسانی و تحلیل داده این رقم را تعریف کرده است. سرویس های‌آی‌تی نیز به ۹۸۵میلیارد دلار خواهد رسید. در بخش ابزار (گوشی، تبلت و پی سی) رقم به ۷۰۴ میلیارد دلار خواهد رسید. رشد در بخش‌های مختلف آی‌تی در سال ۲۰۱۹ نیز ادامه خواهد داشت. امسال در ۲۰۱۸ رشد چندانی در بخش دیتاسنتر نخواهیم داشت و در سال ۲۰۱۹ نیز این رشد منفی خواهد شد؛ اما رشد نرم‌افزارهای انترپرایز در ۲۰۱۹ همچنان با ۴/ ۸ درصد پیش‌بینی، ادامه خواهد یافت.