هدف از احداث این شبکه ارتباطی ایجاد اینترنت بین سیاره‌ای است که در آینده نزدیک قابل استفاده باشد. در فضا شبکه‌های ارتباطی بی‌سیم اهمیت زیادی دارند زیرا به‌عنوان یک واسطه مجازی عمل می‌کنند که ارتباط فضانورد و فضاپیما را با زمین حفظ می‌کنند؛ بنابراین اختلال در شبکه عوارض مخربی دارد. تاکنون نیز ماموریت‌های فضایی به‌طور مستقیم یا با کمک ماهواره‌های موجود در مدار با زمین ارتباط برقرار می‌کردند. به همین دلیل قطع ارتباط مشکل بسیار جدی به حساب می‌آید. در همین راستا ناسا مدت‌هاست که با الهام از اینترنت مشغول ایجاد سیستم ارتباطی جدید است. به هرحال ناسا برای ارسال عکس سلفی از نوعی نرم‌افزار به Disruption-Tolerant Networkingیا DTN استفاده کرد.