جباری با اشاره به فرارسیدن فصل گرما و افزایش سطح تبخیر آب دریاچه ارومیه اضافه کرد: طی سال‌های اخیر دریاچه ارومیه به تالاب فصلی تبدیل شده که همزمان با فصل بارش پرآب و درفصل گرما آب آن تبخیر و کاهش پیدا می‌کند. معاون فنی حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی گفت: طرح‌های ستاد احیا دریاچه ارومیه در حال اجراست اما احیای دریاچه و به ثمر رسیدن طرح‌های احیا بستگی به حجم و میزان بارندگی دارد. وی افزود: طی سال‌های گذشته به‌دلیل کاهش حجم بارش‌ها شاهد بحرانی بودن شرایط دریاچه ارومیه هستیم اما با افزایش میزان بارش‌ها امید می‌رود در سال‌های آینده روند بحرانی این تالاب ارزشمند رو به بهبود باشد.