اسماعیل مفردبوشهری، مدیرعامل این شرکت گفت: گاز مصرفی استان در بخش‌های خانگی، صنعتی، تجاری و نیروگاهی در ۶ ماه نخست امسال بیش از ۲ میلیارد مترمکعب بوده است که از این میزان یک میلیارد و ۴۲۲میلیون متر مکعب تحویل نیروگاه شهید رجایی شده است. وی افزود: ۱۸۰ میلیون مترمکعب نیز از سوی مشترکان خانگی استان مصرف شده است و بقیه به واحدهای صنعتی و تجاری تحویل شده است. بوشهری نیروگاه شهید رجایی را بزرگ‌ترین مصرف‌کننده گاز دانست که در بهار و تابستان امسال ۶۶ درصد مصرف گاز کل استان به آن تحویل شده است.

وی همچنین سهم بخش خانگی را ۸ درصد و بخش‌های صنعتی و تجاری را ۲۶ درصد اعلام کرد. مدیرعامل شرکت گاز استان با اشاره به مصرف بیش از ۵۴۶ میلیون مترمکعب گاز در بخش صنعتی و تجاری افزود: با توجه به فعالیت ۱۳ شهرک صنعتی و ۲۵۶۰ واحد صنعتی عمده و جزء در استان میزان مصرف صنایع نسبت به دوره مشابه سال قبل ۱۷ درصد افزایش داشته است.