زنبورداران آذربایجان شرقی کندوها را به مناطق امن منتقل کنند

دنیای اقتصاد-تبریز: مسعود رئوف در جمع خبرنگاران اظهار کرد: اقدام به موقع در این زمینه تا حد زیادی از تلفات کلنی‌ها می کاهد زیرا زنبورها در برابر اغلب سموم آسیب‌پذیر هستند.

وی ادامه داد: وجود زنبورها علاوه بر تولید عسل برای بارورسازی باغات و مزارع ضروری بوده و لازم است بهره‌برداران از سمومی استفاده کنند که با کنترل آفات و بیماری ها، کمترین خطر را برای انسان، دام و حشرات مفید داشته باشد.

رئوف خواستار همکاری همه جانبه باغداران با زنبورداران و کارشناسان کشاورزی شد و به زنبورداران توصیه کرد: با توجه به گسترش سمپاشی در مزارع به منظور جلوگیری از هرگونه خسارت، کندوهای زنبور عسل را به مناطق امن انتقال دهند.

اطلاع رسانی به موقع به زنبورداران نسبت به شروع سمپاشی‌های منطقه یکی از اقدامات پیشگیرانه برای جلوگیری از بروز تلفات در جمعیت کلنی‌هاست.

تعداد کلنی ‌های بومی آذربایجان شرقی ۱۷۶ هزار و ۵۲۰ کلنی و تعداد کلنی های پیشرفته یک میلیون و ۱۰۵ هزار و ۸۶۸ کلنی است و سالانه حدود ۱۶ هزار تن عسل در این استان تولید می شود.