پارلمان خصوصی مهم‌ترین پایگاه برنامه ریزی برای توسعه آذربایجان شرقی است

دنیای اقتصاد-تبریز: مالک رحمتی، در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان با بیان اینکه صنایع بزرگ این دهه برای چند دهه قبل است، افزود: برون رفت از این وضعیت نیازمند توجه جدی به فعالیت های دانش پایه و اقتصاد دیجیتال است و اتاق تبریز باید سرآمد اقتصاد دانش بنیان باشد.  

وی اضافه کرد: همه صنایع باید برای دانش پایه کردن فعالیت‌های خود اقدام کنند.

وی ادامه داد: معتقدم ناترازی‌های اقتصادی استان‌مان جز با همراهی بخش خصوصی ممکن نیست.

رحمتی بیان کرد: دولت باید فقط بستر و زمینه حضور بخش خصوصی را فراهم کند که خوشبختانه دولت مردمی سیزدهم چنین رویکردی دارد.

وی با اشاره به اینکه امیدوارم بخش خصوصی استان را به طور جدی میدان بیاوریم، گفت: صنایع تکمیلی نیز نیاز اساسی بخش تولید و صنعت است.

استاندار آذربایجان شرقی افزود: دیپلماسی اقتصادی برای استان ما بسیار مهم است که قبلاً کارهایی انجام شده، اما باید خیلی سریع تر آن را با کشورهای همسایه راه بیاندازیم.

وی با بیان اینکه شاه بیت غزل تولید، صادرات است، اضافه کرد: هر چه تولید صادرات محور در استان افزایش یابد، سایر مسایل خود به خود حل می‌شود.

وی تشریح کرد: اگر بخواهیم عقب ماندگی‌های استان را سریع جبران کنیم پارلمان خصوصی استان باید بسته زنجیره تولید و ارزش را آماده کند.

وی افزود: اگر توانستیم نظمی به سرمایه گذاری بدهیم سرمایه گذاری در استان جواب می‌دهد، در غیر این صورت توسعه اقتصادی و متوازن اتفاق نمی‌افتد.