گونه جدید ماهی

  • ثبت گونه جدید ماهی به نام «علی دایی»

    ايسنا: موسوی گفت: ما با افتخار این گنجینه را از دل رودخانه بخشنده سیمره و از طرف تمام مردم ایران و بخصوص هموطنان غیور کرمانشاهی، به پاس تلاش های علی دایی در بازسازی مناطق زلزله زده کرمانشاه به نام ایشان جاودان کردیم.
۱

بیشتر