کاظم پالیزدار

  • اسحاق جهانگیری قهر کرده بود؟ +فیلم

    باشگاه خبرنگاران جوان: کاظم پالیزدار دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی در برنامه «۱۰:۱۰ دقیقه» باشگاه خبرنگاران جوان به شرکت نکردن جهانگیری در جلسات مبارزه با مفاسد اقتصادی اشاره داشت.
۱

بیشتر