کارت نان

  • صدور کارت نان تکذیب شد

    تسنیم: طبق اعلام رئیس مرکز روابط عمومی سازمان برنامه و بودجه صدور کارت نان تکذیب شد و اگر طرح حذف ارز ۴۲۰۰ گندم) نهایی شود فقط مصرف کننده نهایی با همان کارتی که یارانه می‌گیرد، نان یارانه‌ای هم می‌خرد.
۱

بیشتر