ولخرجی انگلیسی‌ها

  • ولخرجی میلیاردی انگلیسی‌ها در روز «هدیه»

    مهر: به نظر می‌رسد امسال خریدها در روز «هدیه» ۱۲ درصد نسبت به سال گذشته افزایش داشته باشد؛ شهروندانی که در سال ۲۰۱۷ تحت فشار قرار گرفته‌اند نهایت استفاده را از تخفیف‌های روز کادوها بردند.
۱

بیشتر