شماره روزنامه ۶۰۱۵
|

هوشمندسازی میادین گاز

هوشمندسازی میادین گاز

  • آغاز هوشمند‌سازی میادین نفت و گاز

    مدیرکل پژوهش و فرآوری شرکت ملی نفت ایران گفت: شرکت ملی نفت ایران برای بهره‌‌‌‌‌وری از هوش‌مصنوعی تجربیات کوچکی را برای عملیات آغاز کرده‌است. به گزارش خبرگزاری مهر، سید‌مهدی مطهری، مدیرکل پژوهش و فرآوری شرکت ملی نفت ایران گفت: بهره‌‌‌‌‌گیری از هوش‌مصنوعی در صنعت نفت تمام زنجیره ارزش اعم از اکتشاف، حفاری، تولید و توسعه را دربر می‌گیرد که طبق پیش‌بینی شرکت‌های چینی، این عملیات در مجموع ۲۰‌درصد بهبود کارآیی دربر خواهد داشت.
۱
بیشتر