شماره روزنامه ۶۰۱۲
|

نوار تست‌ قند

نوار تست‌ قند

  • حمایت از واردات به‌جای تولید

    دنیای‌اقتصاد: چرخش ۱۸۰درجه‌ای دولت در سیاستگذاری برای «حمایت از تولید داخلی نوار تست قند خون»، هم به تولیدکنندگان داخلی شوک وارد کرده و هم افراد دیابتی را با سرگردانی برای تامین این «ابزار حیاتی» مواجه کرده است. به گزارش «دنیای ‌اقتصاد»، اوایل خروج یک‌طرفه آمریکا از برجام، دولت به دلیل تنگنای شدید ارزی از یک‌سو و وابستگی بازار مصرف برخی تجهیزات پزشکی و دارویی از سوی دیگر، سیاست «محدودیت تخصیص ارز ارزان» و حتی «محدودیت تخصیص ارز با قیمت واقعی» به واردات این گروه کالایی را کلید زد.
۱
بیشتر