مواظب

  • آقای ترامپ مواظب خودت باش!

    خبر آنلاین: ادعای ترامپ برای به صفر رساندن فروش نفت ایران و تلاش واهی او برای بازداشتن سایر کشورها از خرید نفت ایران، سوژه کارتونی از حسین کشتکار در روزنامه جوان شد.
۱

بیشتر