ماهیرود

  • سربیشه- ماهیرود چهارخطه می‌شود

    دنیای‌اقتصاد– بیرجند– محمد قربانی: استاندار خراسان‌جنوبی از چهار خطه شدن محور سربیشه- ماهیرود تا ۲سال آینده خبر داد وگفت: عزم دولت و استان بر این است که با چهارخطه کردن این مسیر، ایمنی کامل محور ترانزیتی سربیشه- ماهیرود را تامین کند.
۱

بیشتر