فراکسیون دیپلماسی و منافع ملی

  • جزئیات جلسه فراکسیون دیپلماسی و منافع ملی با ظریف

    ایلنا: مصطفی کواکبیان رئیس فراکسیون‌ دیپلماسی و منافع ملی در این نشست بر ضرورت انسجام داخلی در پاسخ به تحرکات خارجی، پرهیز از هرگونه افراطی گرایی، تداوم تعقل در دیپلماسی و مقابله با یکجانبه گرایی آمریکا تاکید کرد.
۱

بیشتر