شانتا

  • «مُهر پنجم» در ویترین کتابفروشی ها

    رمان «مهر پنجم» نوشته فرنتس شانتا با ترجمه کمال ظاهری منتشر شد. نام «مهر پنجم»، برگرفته از گفتاری از کتاب مکاشفات یوحنا در عهد جدید است. یوحنا یکی از حواریون حضرت مسیح‌(ع) است که در رویا کتابی در دست تخت نشین می‌بیند که مشتمل بر ۷ باب و ممهور به ۷ مهر بوده که در پشت هر مهر، رازی از رازهای خداوند نهفته بوده است. فرنتس شانتا متولد سال ۱۹۲۷ در مجارستان است. او با یک زندگی کارگری و سخت به مقطعی رسید که در سال ۱۹۵۴ یک ماهنامه ادبی، داستانی به نام «زیاد بودیم» از وی منتشر کرد. شانتا داستان مذکور را…
۱

بیشتر