سیدرضا مظهری

  • خبرهای جدید درباره واکسن کوو ایران برکت

    ایرنا: سید رضا مظهری گفت: طبق پیش بینی های انجام شده، تا اواخر خرداد ۱۴۰۰ تزریق واکسن ایرانی کرونا به نام کوو ایران برکت به ۲۰ هزار داوطلب مرحله سوم تست انسانی انجام شود و این مرحله به پایان برسد.
۱

بیشتر