شماره روزنامه ۶۰۳۷
|

سهام سرخابی

سهام سرخابی

  • کـل‌کـل یا بچه‌بازی؟

    دنیای اقتصاد: هفته گذشته سرانجام مراسم واگذاری ۸۵ درصد از سهام باشگاه‌های پرسپولیس و استقلال برگزار شد و مالکیت سرخابی‌ها به ترتیب در اختیار کنسرسیومی از ۶ بانک مختلف و نیز یکی از مجموعه‌های پتروشیمی کشور قرار گرفت. این انتقال سهام، واکنش‌های مختلفی را در پی آورد. از یکسو رسانه‌های دولتی مانور گسترده‌ای روی آن دادند و از تحقق یک رویای دور و دراز در دولت سیزدهم سخن گفتند، اما از سوی دیگر رسانه‌ها و ناظران مستقل به دیده تردید به این اتفاق نگریستند. آنها عقیده دارند واگذاری پرسپولیس و استقلال به مجموعه‌های…
۱
بیشتر