زیر دریایی هسته ای موشکی

  • پوتین: قادر به شناسایی هر دشمنی هستیم

    ایرنا: رئیس جمهوری روسیه گفت: نیروی دریایی این کشور هر آنچه که برای محافظت از روسیه لازم باشد، در اختیار دارد؛ آنها قادرند هر دشمنی را پیدا و به آن حمله کنند.
۱

بیشتر