شماره روزنامه ۶۰۱۵
|

خرید صنوبر

خرید صنوبر

  • فروش نهال صنوبر ۳ متری فقط ۱۵ هزار تومان

    از میان درخت های غیر مثمری که در دنیا وجود دارد، صنوبر جایگاه بسیار ویژه ای دارد. خرید و کاشت این نهال بسیار کم هزینه است و از طرفی هیچ مراقبت خاصی نیاز ندارد. این نهال رشد فوق العاده ای دارد و تنها بعد از ۷ سال به سوددهی می رسد؛ به همین دلیل بسیاری از نهالستان ها لقب پول سازترین نهال غیر مثمر را به نهال صنوبر اختصاص داده اند. صنوبر زیبایی بسیار زیادی هم دارد و در اغلب ویلاهای اطراف شهر به عنوان یک درخت زینتی کاشته می شود.
۱
بیشتر