شماره روزنامه ۶۰۳۶
|

جلسه 8 صبح

جلسه 8 صبح

  • چه کسی با جلسه ۸ صبح کنار می‏‏‌آید؟

    مترجم: مریم رضایی
    تقویم شما پر از جلسه است. کارهای هفتگی که باید تیک بخورند، گفت‌‌‌وگوهای رو در رو، جلسات قبل از جلسه اصلی و جلسات بعد از جلسه اصلی. اما یکی از این جلسه‌‌‌ها، احساسی دارد که مثل بقیه نیست: جلسه در ۸ صبح. اینکه آیا جلسه اول صبح یک کار الزامی است یا فقط می‌‌‌خواهد تعهد بیش از حد مدیریت را نشان دهد، به احساس شما در مورد مرزهای کار/زندگی بستگی دارد، و گاهی، پله‌‌‌ای که در نردبان شرکت روی آن ایستاده‌‌‌اید. ساعات کاری صبح زود، سوغاتی رونق صنایع مالی، بهداشت و درمان و آموزش است؛ و البته نماد…
۱
بیشتر