جریانی

  • سپاه از هیچ جریانی در انتخابات حمایت نمی کند+ فیلم

    فرمانده کل سپاه گفت: طبق قانون اساسی نظامیان هم می توانند در انتخابات شرکت کنند اما این یک انتخاب شخصی است و هیچ حمایت و تشویقی از سوی سپاه برای او وجود نخواهد داشت.در سپاه هیچ جریانی برای رای دادن یا ندادن به اشخاص وجود نخواهد داشت.
۱

بیشتر