تولید پت

  • آب معدنی گران می شود؟

    ایسنا: دبیر انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان آب‌های معدنی و آشامیدنی از افزایش قیمت و کمبود پت یا ماده اولیه تولید بطری خبر داد.
۱

بیشتر