شماره روزنامه ۵۵۲۵
|

توصیفات

  • پس لرزه توصیفات عجیب حدادعادل درباره رئیسی

    روزنامه جمهوری اسلامی نوشت: درگذشته به سختی تجربه کردیم و دیدیم خوانش برخی افراد به عنوان رجائی، ما را با جنسِ بدلی مواجه کرد که امیدهای بسیاری را سوزاند. همین تجربه می‌گوید دگر باره نباید به تکرارش پرداخت.
۱

بیشتر