شماره روزنامه ۶۰۵۶
|

بوورس انرژی

بوورس انرژی

  • فروش ۵ میلیون کیلووات ساعت برق از تابلوی مشتقه

    دنیای‌اقتصاد: ظرف روز چهارشنبه نهم خردادماه ۵میلیون و ۱۱۷‌هزار کیلووات ساعت برق طی ۸۵معامله از تابلوی مشتقه برق بورس انرژی ایران مورد معامله قرار گرفت. ارزش ریالی این معاملات بالغ بر ۸۴۹میلیارد و ۳۸۴میلیون ریال بود.
۱
بیشتر