اژدهای

  • آخرین اژدهای ژاپنی به آب افتاد/عکس

    مشرق: شرکت کاوازاکی ژاپن دوازدهمین و آخرین فروند از زیردریایی های تهاجمی دیزل الکترونیک کلاس Sōryū به اسم اژدهای جنگجو را برای نیروی دریایی ژاپن به آب انداخت.
۱

بیشتر